Rehabilitatsiooniteenused Türil

Rehabilitatsioon Türil

Teenuse osutamise koht: Türi Kevade Kool, Vabriku pst. 12, Türi

Täpsem info ja teenusele registreerimine:

E-postiga tyri@keilark.ee
Telefonil 505 3280 ( Türi )
                56 607 792 (Keila – teenuste üldine koordineerimine)

Teenused, mida Türil osutame:

  • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani plaani koostamine koos tegevuskavaga)
  • füsioterapeudi individuaal- individuaal-, grupi- ja perenõustamine
  • loovterapeudi individuaal- individuaal-, grupi- ja perenõustamine (mobiilne meeskond)
  • sotsiaaltöötaja individuaal- individuaal-, grupi- ja perenõustamine
  • eripedagoogi individuaal- individuaal-, grupi- ja perenõustamine
  • psühholoogi individuaal- individuaal-, grupi- ja perenõustamine
  • kogemusnõustaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine

MEESKOND TÜRIL

MOBIILNE MEESKOND (Keila)

Esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele tulles koostatakse abivajavale (sh puude raskusastmega) lapsele vanuses 0-18 eluaastat pereliikmete osavõtul isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kohta siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon