Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus lapsele

https://keilatk.ee/sotsiaalne-rehabilitatsioon/

Teenuse osutamise kohaks on Türi Toimetulekukooli ruumid.

Täpsem info ja teenusele registreerimine
E-postiga tyri@keilark.ee
Telefonil 54 583 662 (Maarja Brause – teenuste koordinaator Türi vallas, arst)
                56 607 792
(teenuste üldkoordineerimine)

Teenuse osutamise koht: Türi Toimetulekukool Vabriku pst. 12, Türi

Close Menu