Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni (TR) teenus

Tööalase rehabilitatsiooniteenust saamist korraldab Töötukassa.

TR-i eesmärk on tõsta inimeste töövõimet ja pakkuda talle paremat võimalust hakkama saamiseks tööturul. Näiteks vajate abi liikumisoskuste parandamisel, abivahendi kasutama õppimisel, psühholoogiliste probleemide lahendamisel. Samuti on võimlaik saada abi inimeselt, kellel on endal samasuguseid puudest tulenevaid kogemusi peres.

MTÜ Keila RK osutab tööalase rehabilitatsiooniteenust teenust sügisest 2016.

Teenust saavad tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed,

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud).

TR-i teenuse saamiseks vajalikud tegevused:

 1. Võta ühendust Töötukassaga ja lepi kokku aeg eesmärgiga taotleda tööalast rehabilitatsiooni
 2. Töötukassa juhtumikorraldaja hindab sinu teenusevajadust;
 3. Juhtumikorraldaja kaasabil lepid kokku rehabilitatsiooni eesmärgi
 4. Vali endale sobiv teenust osutav asutus
 5. Lepid kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks;
 6. Töötukassa kinnitab tegevuskava
 7. Saad alustada rehabilitatsiooniteenustel osalemisega

TR-i eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus
 • Loovterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Logopeedi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis.

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas. 

Täpsema info leiad siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Close Menu