täiendavad teenused

Haridusalane nõustamine (KOV` le, haridusasutustele, lapsevanematele) – 85 €/1.5h
sisaldab eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja/või psühholoogi kompleksteenust

 • õppealane nõustamine
 • keskkonna kohandamine
 • koolivalmiduse hindamine
 • vaatlus kliendi keskkonnas (sh hinnangu koostamine)

Psühholoogi teenused / 1h
Lapsevanemate ja perede nõustamine/perelepitus

 • ühe vanema nõustamine e. individuaalteenus – 45 €
 • kahe või mitme pereliikme nõustamine – 55 €

Supervisioon/ töönõustamine

 • individuaalteenus – 50 €
 • grupiteenus – 70 €

Koolitused KOV- de lastekaitse ja haridusasutuste töötajatele – 70 €

Kliiniline psühholoog
(teenus perele: vähemalt üks vanem/hooldaja ja laps) 1,5h – 85 €

Loovteraapia teenused / 1h
(visuaalkunsti-, muusika- ja liikumisteraapia)

Loovterapeudi

 • individuaalteenus – 45 €
 • kahe või mitme pereliikme nõustamine – 55 €

Mänguteraapia

 • Lapsele – 45 €
 • Lapsevanema nõustamine – 50 €

Logopeedi ja eripedagoogi teenused / 1h

 • individuaalteenus – 45 €            
 • teenus koos hinnangu koostamisega(1,5h) – 60 €

Füsioterapeudi teenus / 1h (laps, täiskasvanu)

 • individuaalteenus – 45€

Muud nõustamisteenused / 1h

 • Kogemusnõustaja teenus – 45 €
  (abivajava lapse, sh puudega lapse vanemate nõustamine)
 • Õigusalane nõustamine – 45 €
 • Võlanõustamine – 45 €