Rehabilitatsiooniteenused Keilas

Rehabilitatsioon Keilas

Teenuse osutamise koht: Keskväljak 17, Keila 76605

Täpsem info ja teenusele registreerimine:

E-postiga info@keilark.ee
Telefonil 56 607 792

Kellele osutame teenust:

 • KOV abivajavad lapse  (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • puude raskusastmega lapsed (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • tööealised psüühikahäirega inimesed (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • tööealised, kellel on osaline töövõime (tööalane rehabilitatsioon)

 NB! Eelisjärjekorras teenindame inimesi, kes elavada Keila linnas ja Lääne-Harju vallas. Seetõttu palume arvestada, et järjekord teenustele võib olla kuni üks aasta.

Teenused, mida Keilas osutame:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine koos tegevuskavaga)
 • füsioterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • tegevusterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • loovterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • sotsiaaltöötaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • eripedagoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • logopeedi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • psühholoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • kogemusnõustaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • õe individuaal- ja perenõustamine

Meeskonnaliikmed Keilas:

Loovterapeudid, psühholoogid

Eripedagoogid, logopeedid

Füsioterapeudid, tegevusterapeudid

Kogemusnõustajad

Õde

Sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog

Esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele tulles koostatakse abivajavale (sh puude raskusastmega) lapsele vanuses 0-18 eluaastat pereliikmete osavõtul isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel hinnatakse erinevate teenuste vajadust terviklikult, st lisaks rehabilitatsiooniteenustele võidakse teile soovitada ka teisi teenuseid, näiteks

 • sotsiaalteenuseid (lapsehoiu- ja tugiisikuteenus, täiskasvanutele koduhooldusteenus, isikliku abistaja teenus jm).
  Sotsiaalteenuseid osutatakse kohaliku omavalitsuse poolt ja nende saamiseks pöörduge omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.
 • raviteenuseid (nt. taastusravi, hooldusravi jm) Raviteenuste saamiseks peate pöörduma kas perearsti või eriarsti poole. Taastusravi ega sanatoorse ravi teenuseid rehabilitatsiooniteenuse raames ei osutata
 • haridusvaldkonna ehk lapse jaoks esmatasandi teenuseid (logopeedi ja/või eripedagoogi abi) osutatakse lasteaias või koolis. Konsulteerige oma lapse õpetajaga.

Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kohta siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon