Iris Truss

Nõustan nii autismispektrihäirega noori kui ka nende vanemaid või eestkostjaid. Unikaalse teenusena pakun autistina teistele autistlikele noorukitele “noorelt noorele” nõustamist ja aitan isikliku kogemuse baasilt autistlike laste vanematel mõista enda lapse mõttemaailma ja käitumismustrite tagamaid. Leian  noorukitega kiiresti ühise keele – minu ja kliendi suhtlus on vahetu, sest olen sarnaste probleemidega ka ise kokku puutunud.

Olen läbinud kogemusnõustamise baaskoolituse, täiendkoolituse ja psühhikahäiretega klientide toetamise koolituse Loov Ruum koolitusasutuses.

Nõustan eesti ja inglise keeles Keila ja Tallinna piirkonnas, veebi vahendusel ka kaugemal.