Hinnakiri

Nõustamisteenused

Teenuse hind

Lapsevanemate ja perede nõustamine/perelepitus - ühe vanema nõustamine e. individuaalteenus

40 €

Lapsevanemate ja perede nõustamine/perelepitus - kahe või mitme pereliikme nõustamine

45 €

Loovteraapia - ühe vanema nõustamine e. individuaalteenus

40 €

Loovteraapia - kahe või mitme pereliikme nõustamine

45 €

Kogemusnõustaja

40 €

Psühholoogi teenus - ühe vanema nõustamine e. individuaalteenus

40 €

Psühholoogi teenus - kahe või mitme pereliikme nõustamine

45 €

Füsioterapeudi teenus (laps, täiskasvanu)

40 €

Füsioterapeudi teenus (beebidele) 0,5h

20 €

Logopeedi teenus - individuaalteenus

40 €

Logopeedi teenus - ind. teenus koos hinnangu koostamisega 1,5h

60 €

Eripedagoogi teenus

40 €

Mänguteraapia

40 €

Supervisioon/ töönõustamine - individuaalteenus

50 €

Supervisioon/ töönõustamine - grupiteenus

70 €

Koolitused KOV- de lastekaitse ja haridusasutuste töötajatele

70 €

Kliiniline psühholoog (teenus perele: vähemalt üks vanem/hooldaja ja laps) 1,5h

85 €

Õigusalane nõustamine

40 €

Tööalase rehabilitatsiooni teenused (Töötukassa)

Teenuse hind

Füsioterapeudi teenus

55 €

Füsioterapeudi grupinõustamine

12 €

Loovterapeudi teenus

55 €

Loovterapeudi grupinõustamine

12 €

Sotsiaaltöötaja teenus

55 €

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine

12 €

Logopeedi teenus

55 €

Logopeedi grupinõustamine

12 €

Eripedagoogi teenus

55 €

Eripedagoogi grupinõustamine

12 €

Psühholoogi teenus

55 €

Psühholoogi grupinõustamine

12 €

Kogemusnõustaja individuaalteenus

55 €

Õe ind.nõustamine

55 €

Õe grupinõustamine

12 €

Tegevusterapeudi individuaalteenus

55 €

Tegevusterapeudi grupinõustamine

12 €

Arstiteenus

50 €

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (Sotsiaalkindlustusamet)

Teenuse hind

Rehabilitatsiooniplaani koostamine,1001

71,52 €

Füsioterapeudi teenus, 2001

29,36 €

Füsioterapeudi grupitöö, 2002

10,44 €

Loovterapeudi teenus, 2019

28,88 €

Loovterapeudi grupitöö, 2021

9,60 €

Sotsiaaltöötaja teenus, 2004

26,96 €

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine, 2006

9,60 €

Eripedagoogi teenus, 2007

28,56 €

Eripedagoogi grupinõustamine, 2009

10,16 €

Psühholoogi teenus, 2010

29,40 €

Psühholoogi grupinõustamine, 2012

10,48 €

Logopeedi teenus, 2013

29,80 €

Logopeedi grupinõustamine, 2015

10,64 €

Õe ind. nõustamine, 2025

29,28 €

Tegevusterapeudi teenus, 2003

29,56 €

Tegevusterapeudi grupinõustamine, 2016

11,04 €