Hinnakiri

Teenuse nimetus

Teenuse hind

Loovteraapia (kunsti-ja muusikateraapia) lapsele

40 €

Füsioterapeudi teenus (laps, täiskasvanu)

40 €

Logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõustamine (laps)

40 €

Kliiniline psühholoog (teenus perele: vähemalt üks vanem/hooldaja ja laps) 1,5h

75 €

Logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi,loovterapeudi ja sotsiaaltöötaja perenõustamine (täiskasvanu)

45 €

Tööalase rehabilitatsiooni teenused (Töötukassa)

Teenuse hind

Füsioterapeudi teenus

40 €

Füsioterapeudi grupinõustamine

12 €

Loovterapeudi teenus

40 €

Loovterapeudi grupinõustamine

12 €

Sotsiaaltöötaja teenus

40 €

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine

12 €

Logopeedi teenus

40 €

Logopeedi grupinõustamine

12 €

Eripedagoogi teenus

40 €

Eripedagoogi grupinõustamine

12 €

Psühholoogi teenus

40 €

Psühholoogi grupinõustamine

12 €

Kogemusnõustaja individuaalteenus

40 €

Õe ind.nõustamine

40 €

Õe grupinõustamine

12 €

Tegevusterapeudi individuaalteenus

40 €

Tegevusterapeudi grupinõustamine

12 €

Arstiteenus

50 €

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (Sotsiaalkindlustusamet)

Teenuse hind

Rehabilitatsiooniplaani koostamine,1001

63,77 €

Füsioterapeudi teenus, 2001

26,54 €

Füsioterapeudi grupitöö, 2002

9,42 €

Loovterapeudi teenus, 2019

26,19 €

Loovterapeudi grupitöö, 2021

8,69 €

Sotsiaaltöötaja teenus, 2004

24,31 €

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine, 2006

8,67 €

Eripedagoogi teenus, 2007

25,76 €

Eripedagoogi grupinõustamine, 2009

9,15 €

Psühholoogi teenus, 2010

26,41 €

Psühholoogi grupinõustamine, 2012

9,42 €

Logopeedi teenus, 2013

26,97 €

Logopeedi grupinõustamine, 2015

9,59 €

Õe ind. nõustamine, 2025

25,71 €

Tegevusterapeudi teenus, 2003

26,66 €

Tegevusterapeudi grupinõustamine, 2016

9,97 €

Close Menu