Hingamisteraapia

Hingamis
teraapia

Hingamisteraapia on täiendmeditsiini meetod, millega on kerge tõsta oma energiataset ning vabastada kogunenud emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid. Hingamisteraapia meetodeid on mitmeid ja mina kasutan rebirthingust välja kasvanud meetodit, kus keskendutakse sügavas lõdvestumises olles ühtlasele ringikujulisele hingamisele ehk teadlikule hingamisele.

Teraapia abil on võimalik lahendada erinevaid probleeme. Kliendid pöörduvad teraapiasse tihtipeale sooviga:

  • Taastada või leida sisemist tasakaalu;
  • Õppida toime tulema oma tunnetega ja mõista nende tekkimist;
  • Leida abi depressiooni, ärevushäire või mõne muu terviseprobleemi leevendamiseks;
  • Vabaneda igapäevasest emotsionaalsest stressist;
  • Mõista oma haiguste teket;
  • Tõsta hingamisvõimekust ja puhastada füsioloogiliselt oma keha ja vaimu;
  • Tervendada minevikutraumat;

Teadlik hingamine vabastab mõtete virr-varrist, aitab kogeda oma sügavamat olemust ja terviklikkust ning leida rahu enda sees. Läbi sügava ühendatud hingamise on võimalik vaigistada argiteadvus ja saada kontakt oma alateadvuse ja üliteadvusega. Hingamisteraapia tervendab minevikus vastuvõetud negatiivseid otsuseid, varajases lapsepõlves tekkinud ja sünniga seotud stresse ja traumasid ning kogu elu jooksul kogetud allasurutud emotsioone. Terapeut aitab kliendil üles leida emotsionaalsed takistused ja sisseharjunud mõttemustrid, mis viivad tasakaalust välja nii tundemaailma kui ka keha heaolu. Iga inimese suudab ennast rohkemal või vähemal määral ise tervendada, sest tervenemise algallikas asub iga inimese enda sees. Kui õpid seda võimet märkama ja rakendama, saad edaspidi teadlikku hingamist iseseisvalt rakendada. Terapeudi vastutuseks on hea seista selle eest, et teraapiaprotsess oleks turvaline ja toetatud.

Hingamisteraapiat on võimalik kogeda kahel viisil. Esimene neist on hingamisteraapia protsess, mis toimub individuaalselt juhendaja ja kliendiga kahekesi. Sellisel juhul võetakse fookusesse kliendi konkreetne teema ja käsitletakse seda eraseansil.

Teisel juhul on võimalik osa võtta hingamistöö õhtust, mis kujutab endast hingamistööd grupis, kus ei käsitleta iga kliendi konkreetset teemat, vaid pigem keskendutakse mõnele päevakorralisele teemale või hingamistöö õhtule antud teemale. Siin ei pea klient üldse midagi jagama, kui ta ei soovi, kuid protsess on samuti väga tugev.

Teraapiaprotsessis toimub kõigepealt vestlus, sellele järgneb 45-60 minutiline teadlik hingamine madratsil toetava muusika saatel. Seejärel toimub jagamisring, mille käigus saavad osalejad jagada seda, mida kogeti või tunti. Saab arutleda, esitada küsimusi ja lihtsalt integreerida kogetut reaalmaailma. Kuna alateadvus räägib meiega sümbolite kaudu, on kogetu lahtiseletamisel häälega väga oluline roll.

Muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia vähemalt 5-l enamvähem järjestikusel korral, kuna alateadvuse vastupanuvõime on tugev ning iga muutus vajab sisseharjumist.

Teraapiasse tulekuks võta palun ühendust tel: 53326297 või e-posti aadressil: kkgasman@gmail.com.

Hinnad:

Hingamisteraapia üksikseanss (ca 3 tundi): 75 eurot.

Koht grupiteraapias (ca 3 tundi) 25 eurot
Pensionärile 15 eurot
Sõbraga koos tulles 20 eurot

Tasumine nii sularahas kui ka ülekandega.

Terapeut Karolin Kairo-Gasman
Teraapia ja minu kohta leiad rohkem lugemist: www.teraapiad.eu